10/13/15

Muzyczne Radio Jelenia Gôra POL 105.8 MHz

My reception was verified by Ryszard Pragłowski, prezes Muzycznego Radia (=president )

No comments: